Aromatizačné jednotky

Aroma Streamer 360

Aroma Streamer 370 Auto

Aroma Streamer 450 Bluetooth

Aroma marketing - Aroma streamer 150 náhľadový obrázok

Aroma Streamer 650 Bluetooth

Aroma Streamer 650 Wi-Fi

Aroma Streamer 650 Touch

Aroma Streamer 750 Bluetooth

Aroma Streamer 750 Wi-Fi

Aroma Streamer 750 Touch

Aroma Streamer 850 Touch

Aroma Streamer 950 Touch

Aroma Streamer 1200

Zaujali sme vás?

Pomocou aroma marketingu je možné pozitívne ovplyvňovať správanie vašich zákazníkov, zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov a vytvárať kladné a dlhodobé emócie spojené s vašou značkou.